Docek Biograd 2019 web 1

Zapisnici sa sjednica Gradskog Vijeća

 

Izvod iz Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 11.4.2016. (239kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 30.6.2016. (325kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 14.9.2016. (358kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 4.10.2016. (314kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 20.12.2016. (340kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 29. i 31.12.2016. (260kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 17.3.2017. (363kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 15.4.2017. (325kB)

  Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 21.6.2017. (325kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 13.7.2017. (325kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 12.10.2017. (328kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 7.12.2017. (457kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 10.1.2018. (457kB)

  Izvod iz Zapisnika sa nastavka 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 30.1.2018. (457kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 30.1.2018. (457kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 29.3.2018. (380kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 20.6.2018. (216kB)

  Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, 19.7.2018. (247kB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA