Statut Grada Biograda na Moru

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Biograda na moru, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, utvrđuje se ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Biograd na Moru.

 

pdf dwnld 08-13 - Pročišćeni tekst Statuta Grada Biograda na Moru (201kB)

pdf dwnld 08-13-Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća (173kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru