Važniji akti Grada Biograda na Moru

1. Statut Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. proč. tekst i 4/15.)

2. Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15. i 4/15.)

3. Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)

4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)

5. Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/19.)

6. Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)

7. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/11., 10/11., 1/13. i 6/13.)

8. Odluka o naknadi za razvoj („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/11. i 8/14.)

9. Odluka o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14.)

10. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/12., 13/13., 2/14., 7/14. i 6/15.)

11. Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.)

12. Odluka o spomeničkoj renti („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14. i 6/15.)

13. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/09., 11/13. i 5/15.)

14. Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/13. i 11/13.)

15. Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/14.)

16. Odluka o osnivanju Savjeta mladih („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.)

17. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave od 18. siječnja 2017. godine

18. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/17.)

19. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/18.)

20. ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/18.)

21. ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/19.)

 

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA