Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj Biograd na Moru

II. Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

23.11.2015.

Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Novo!Konačna lista reda prvenstva

04.11.2015.

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!Fotogalerije

Mjeseci: Godina:

Završene karnevalske svečanosti

Obilježavanje Svjetskog dana močvarnih staništa radionicom “Skuhaj, posloži, odgovorno odloži”

Noć muzeja u Biogradu

"TATAMATIJADA"

Proslava Dana grada Biograda na Moru, 15. siječnja 2016. godine

Božićni sajam 2015.

Zavičajni muzej - otvorena izložba "Zlatne niti pradidova" i predstavljanje trećeg broja časopisa "Slovo rogovsko"

Međunarodno finale Jadranskih igara u Biogradu

BIOGRAJSKI LITNJI KARNEVAL

Fashion show u Biogradu

Obavijesti

Dostava Rješenja javnom objavom, 11. veljače 2015. godineNa temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru...

11.02.2016

Više obavijesti

Događanja

Maškare na Trgu BrceI ove godine Grad Biograd na Moru, Turistička zajednica Grada Biograda i Karnevalska udruga "Tome Krnjeval" 09.02.2016. organiziraju Pokladnu povorku i zabavni program na Trgu Brce u Biogradu na...

01.02.2016

Više događanja