Gnalic Project - Photogrammetry

MeđunarodnI projekt razmjene učenika u biogradskoj školi