Gastro stol web banner 3

Savjet mladih Grada Biograda na Moru

O savjetu mladih

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, prvom Zakonu Republike Hrvatske koji se direktno odnosi na mlade, Grad Biograd na Moru je 17. rujna 2007. godine imenovao je svoj prvi Savjet mladih koji broji sedam članova. 24. rujna 2010. godine imenovan je i drugi saziv Savjeta mladih, a treći saziv Savjeta mladih Grada Biograda na Moru koji trenutno vrši svoju savjetničku ulogu imenovan je 13. prosinca 2012. godine.

Savjet mladih Grada Biograda na Moru je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Biograda na Moru. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Savjet mladih predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade te način njihova rješavanja.

Savjet mladih u svom radu koristi stručne službe Grada Biograda na Moru kako bi operacionalizirao svoju ulogu ka konkretnijem rješavanju problema mladih i ispunjavanju mjera iz Gradskog programa djelovanja za mlade.

Web site:

savjetmladih.com

Članovi i zamjenici članova:

1. Lucija Labar iz Biograda na Moru, Porto San Giorgio 8, KUD "Kralj Tomislav",
    Ivana Šaja iz Biograda na Moru, Ante Starčevića 2,

2. Mate Škara iz Biograda na Moru, Radovanova 8, YAHT KLUB BIOGRAD,
    Ivan Zrilić iz Biograda na Moru, Jurja Dalmatinca 9,

3. Antonio Mikulić iz Biograda na Moru, Obala kralja Petra Krešimira IV 20, Udruga "Osmjeh",
    Luka  Mrkić iz Biograda na Moru, Lošinjska 10,

4. Angela Šarić
iz Biograda na Moru, Frankopanska 3, ŽRK "Biograd"
    Ana Adžić
iz Biograda na Moru, Put Grande 24,

5.
Marko Punoš iz Biograda na Moru, Fra Lina Pedišića 35, RŠK "MINI-SUNCE",
    Daniel Petrović
iz Biograda na Moru, Lošinjska 10a,

6. Franka troskot iz Biograda na Moru, Šetalište kneza Branimira 1, HCK GDCK Biograd n/M,
    Lucijan Troskot iz Biograda na Moru, Šetalište kneza Branimira 1,

7.
Ana Nimac iz Biograda na Moru, Fra Lina Pedišića 10, Vijeće učenika Srednje škole Biograd
    Agata Zrilić
iz Biograda na Moru, Creska 7,

Dokumenti

 pdf dwnld Izvješće o radu savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (992kB)

pdf dwnld Izvješće o radu savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu (248kB)

 pdf dwnld Zaključak GV o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. g. Savjeta mladih (197kB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA