Gradske ustanove i trgovačka društva

Trgovačka društva u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

     BOŠANA d.o.o.

     KOMUNALAC d.o.o.

     Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o.

     CROATA d.o.o. Radio BnM

     ZADRA nova d.o.o.

 

Javne ustanove u vlasništvu Grada Biograda na Moru:

     Zavičajni muzej

     Pučko otvoreno učilište

     Dječji vrtić "Biograd"

     Javna Vatrogasna postrojba

     Gradska knjižnica Biograd na Moru

     Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ante

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru