Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Natječaji

Mjeseci: Godina:

NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava ( štandova ) na području grada Biograda na Moru

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Biograda na Moru

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Predmet nabave su usluge odvjetnika - pravnog savjetovanja i zastupanja

POPIS važećih kandidatura za izbor članova/ca i zamjenika članova/ica Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove/ice i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

Obavijesti

Dostava Rješenja javnom objavom, 24. ožujka 2015. godineNa temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru...

24.03.2015

Više obavijesti

Događanja

Program aktivnosti povodom Dana Grada Biograda na MoruPROGRAM AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA BIOGRADA NA MORU I BLAGDANA SV. STOŠIJE NEBESKE ZAŠTITNICE...

12.01.2015

Više događanja