Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Natječaji

Mjeseci: Godina:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Izrada strategije razvoja turizma Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2015. do 2020. godine

NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Biograda na Moru u periodu 2015.-2019.

JAVNI NATJEČAJ za odabir suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Predmet nabave: Izgradnja nogostupa na Trgu Hrvatskih velikana u Biogradu na Moru

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Predmet nabave su usluge odvjetnika - pravnog savjetovanja i zastupanja

NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave na području grada Biograda na Moru

NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

Obavijesti

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Grada Biograda na MoruSavjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je 30. ožujka 2015. godine izborom Angele Šarić za predsjednicu i Antonia Mikulić za zamjenika...

09.04.2015

Više obavijesti