Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj Biograd na Moru

Novo!Konačna lista reda prvenstva

08.04.2016.

II. Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

23.11.2015.

Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Konačna lista reda prvenstva

04.11.2015.

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!



Natječaji

Mjeseci: Godina:

JAVNI POZIV za predlaganje projekata/programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru u 2017. godini

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

JAVNI NATJEČAJ radi osnivanja prava građenja u poslovnoj zoni (K2) radi izgradnje poslovnog objekta

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Kumenat

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Tuče

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru - VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za obavljanje zabavne djelatnosti (dječji autići)

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Tuče

Obavijesti

Dostava rješenja javnom objavom 23. kolovoza 2016. godineNa temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru...

23.08.2016

Više obavijesti