Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Natječaji

Mjeseci: Godina:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava ( štandova ) na području grada Biograda na Moru

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Biograda na Moru

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Predmet nabave su usluge odvjetnika - pravnog savjetovanja i zastupanja

POPIS važećih kandidatura za izbor članova/ca i zamjenika članova/ica Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove/ice i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

JAVNI NATJEČAJ za prodaju 4 građevinska zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Donja Granda

POZIV NA DOSTAVU PONUDE: Nabava svjetiljki za javnu rasvjetu

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru u 2014. godini