Gnalic Project - Photogrammetry

Odbori i komisije Gradskog vijeća

Odbor za ravnopravnost spolova

1. Danica Dominis (predsjednik)
2. Šime Tolić (zamjenik predsjednika)
3. Mirjana Jurišić (član)
4. Vesna Adžić-Kapitanović (član)
5. Davor Ivanović (član)

Savjet mladih Grada Biograda na Moru

1. Davor Šarić iz Biograda na Moru, Frankopanska 4,
2. Antonia Radas iz Biograda na Moru, Otona Ivekovića 9,
3. Marko Tomić iz Biograda na Moru, Put Grande Odvojak I 3,
4. Martina Stevanja iz Biograda na Moru, Dr. Franje Tuđmana 10,
5. Franka troskot iz Biograda na Moru, Šetalište kneza Branimira 1,
6. Ivana Mitrović iz Biograda na Moru, Lastovska 3,
7. Domagoj Nimac iz Biograda na Moru, Fra Lina Pedišića 10.

Odbor za određivanje imena ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru

1. Niko Tomić (predsjednik)
2. Toni Bogdanić (član)
3. Slavica Jeličić (član)
4. Renata Mršić (član)
5. Davor Ivanović (član)

Objavljeno Ponedjeljak, 06. Prosinac 2010. godine