Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Biogradske rivijere

Naselja Biogradske rivijere danas imaju riješeno isključivo parcijalnu kanalizacijsku mrežu (i to u manjem opsegu), a bez do kraja organiziranog tehnički ispravnog kanalizacijskog sustava, koji uključuje sakupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda. Ovo ujedno znači da se sve otpadne vode evakuiraju u more izravnim ispuštanjem ili sustavom septičkih jama s infiltracijom otpadne vode u tlo.

Međutim, interes turističke privrede Biogradske rivijere, koja ima karakter turistički razvijenog područja, kao i intenzivne izgradnje na promatranom području, jest taj da, kao dominantni element razvoja, imaju čisto more. Ovo posebno vrijedi za obalno more koje treba zadržati ili vratiti namjeni kvaliteta za rekreaciju i sportove na vodi.

U cilju zaštite obalnog mora kao prijamnika svih otpadnih voda, a uzimajući u obzir planirani razvoj privrede, naročito turizma, nužno je bilo prići kompleksnom rješavanju problema skupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadne vode.

Izgradnja kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja i dispozicijom otpadne vode s podmorskim ispustom u Pašmanski kanal, otvara daljnju perspektivu razvoja, uz očuvanje, u odnosu na sadašnji neodgovarajući način, čovjekovog okoliša i zdravijeg života.

Usvojenom koncepcijom kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere predviđena je odvodnja otpadnih voda cijelog područja jednim kanalizacijskim sustavom, uz pročišćavanje na jednom uređaju i dispozicijom pročišćenih otpadnih voda putem jednog podmorskog ispusta. Kod toga je planirana primjena tzv. razdjelnog tipa odvodnje, kod čega je planirana samo izgradnja mreže kanala koji bi služili za prikupljanje uglavnom sanitarnih i eventualnih industrijskih otpadnih voda. Sakupljanje oborinskih voda ovom mrežom nije predviđeno niti dopušteno.

Osnovno tehničko rješenje kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere i dalje se sastoji u tome da se otpadne vode priobalnog dijela promatranog područja sakupljaju pojedinim kanalima - kolektorima, i uz precrpljivanje na potrebnim lokacijama, dovode do uređaja za pročišćavanje (koji bi bio smješten na lokaciji Kumenat). Vidljivo je da se predviđa primjena kombinacije gravitacijske kanalizacije (za prikupljanje i transport otpadnih voda) te crpnih stanica i tlačnih cjevovoda (isključivo za transport otpadnih voda).

Nadalje je kanalizacija cijelog područja podijeljena na dva dijela, tj. dva podsustava, jedan koji odvodi otpadne vode sa područja sjeverno, a drugi južno od uređaja za pročišćavanje. Sjeverni kanalizacijski podsustav sakuplja i transportira otpadne vode naselja Sveti Petar, Turanj, Sveti Filip i Jakov, te grada Biograd na Moru. Južni kanalizacijski podsustav sakuplja i transportira otpadne vode naselja Drage i Pakoštane, te turističkog naselja Crvena Luka.

Navedeni kanalizacijski podsustavi nadalje su podijeljeni u pojedine dionice, i to:

Sjeverni podsustav
I dionica: Kumenat - Biograd na Moru
II A. dionica: Biograd na Moru - Sveti Filip i Jakov - Turanj
III A. dionica: Turanj - Sveti Petar

Južni podsustav
II B. dionica: Kumenat - Crvena Luka - Pakoštane
III B. dionica: Pakoštane - Drage

Izvor: Grad Biograd na Moru

Obavijesti

Dostava Rješenja javnom objavom, 24. ožujka 2015. godineNa temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru...

24.03.2015

Više obavijesti

Događanja

Program aktivnosti povodom Dana Grada Biograda na MoruPROGRAM AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA BIOGRADA NA MORU I BLAGDANA SV. STOŠIJE NEBESKE ZAŠTITNICE...

12.01.2015

Više događanja