Biograd summer 2806 2018 web banner

Natječaji

Grad Biograd na Moru objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit za financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta Biograd na Moru. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda. Ponude se moraju dostaviti do 23. kolovoza…
Objavljeno: Petak, 27 srpnja 2018 10:35
Grad Biograd na Moru objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit za financiranje izgradnje poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda. Ponude se moraju dostaviti do 22. kolovoza…
Objavljeno: Petak, 27 srpnja 2018 10:34
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje zemljišta,  KLASA: 944-01/18-01/70, URBROJ: 2198/16-02-18-6 od 19. srpnja 2018. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Srijeda, 01 kolovoza 2018 07:00
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja, KLASA: 944-01/18-01/17, URBROJ: 2198/16-02-18-4, od 20. lipnja 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10.,…
Objavljeno: Utorak, 17 srpnja 2018 08:58
Na temelju članka 25. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru UR.BROJ: 2198/16-13-18-17 od 30. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje: 1. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada…
Objavljeno: Utorak, 05 lipnja 2018 08:03
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru,  KLASA: 944-01/18-01/05, URBROJ: 2198/16-02-18-3 od 29. ožujka 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Četvrtak, 10 svibnja 2018 13:27
Stranica 1 od 7

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA