Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora na Novoj tržnici u Biogradu na Moru KLASA: 372-03/18-01/06, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. listopada 2018. godine  Gradonačelnik grada Biograda na Moru  r a s p i s u j e N A T J E Č A Jradi…
Objavljeno: Četvrtak, 11 listopada 2018 12:57
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta oznake S1 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/17-01/36, URBROJ: 2198/16-01-18-37, od dana 25. rujna 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza prodaju građevinskog…
Objavljeno: Utorak, 25 rujna 2018 08:26
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli stipendiranja učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru". broj 11/16. i 10/17.) i članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. - pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), gradonačelnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 rujna 2018 13:50
Grad Biograd na Moru dana 13. rujna 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude se…
Objavljeno: Četvrtak, 13 rujna 2018 13:20
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/22 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/11-01/41, URBROJ: 2198/16-01-18-37, od dana 13. rujna 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza…
Objavljeno: Četvrtak, 13 rujna 2018 11:52
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru i Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2), KLASA: 944-01/17-01/31, URBROJ: 2198/16-01-18-4, od dana 27. kolovoza 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J…
Objavljeno: Utorak, 28 kolovoza 2018 12:52
Stranica 1 od 8

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA