Biograd summer 2806 2018 web banner

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DUGOROČNI KREDIT ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE PODUZETNIČKOG INKUBATORA BIOGRAD NA MORU

Objavljeno: Petak, 27. srpnja 2018. 10:34

Grad Biograd na Moru objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit za financiranje izgradnje poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda. Ponude se moraju dostaviti do 22. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA