Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj Biograd na Moru

Novo!Konačna lista reda prvenstva

08.04.2016.

II. Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

23.11.2015.

Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Konačna lista reda prvenstva

04.11.2015.

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

JAVNI OGLAS

Odlukom predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru od 10. listopada 2016., otvorena je zemljišna knjiga formirana u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Biograd na moru te se u istu može izvršiti uvid u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru, Stalna služba Biograd n/M, Ulica kralja Tomislava 2a, dok se u katastarske planove, popise i drugo može izvršiti uvid u prostorijama Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar, Odjela za katastar nekretnina Biograd n/M, Put Solina br. 7.

Prijedlog liste studenata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/2017.

Na temelju članka 18. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.), Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj 2016/2017. godini objavljenog na internetskim stranicama Grada Biograda na Moru 29. rujna 2016. godine, te Obavijesti o objavljenom Javnom natječaju u Zadarskom listu od 30. rujna 2016. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima Grada Biograda na Moru, dana 27. listopada 2016. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU U AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017.

OBAVIJEST o provođenju obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Biograda na Moru

Obavještavamo Vas da ćemo od 20. do 25. listopada 2016. godine provoditi jesensku akciju deratizacije na području Grada Biograda na Moru. Deratizacija će se provoditi antikoagulantnim rodenticidima II generacije, a.t. bromadiololm.

OBAVIJEST ZA STUDENTE – KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU

OBAVIJEST ZA STUDENTE – KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU (ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru.

Poziv za 33. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 04. listopada (utorak) 2016. godine u 19.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava rješenja javnom objavom 21. rujna 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade za 2016. godinu, naknade za uređenje voda i poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava rješenja javnom objavom 8. rujna 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda za 2016. godinu i poreza na tvrtku ili naziv, poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Poziv za 32. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 14. rujna (srijeda) 2016. godine u 19.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/16-03/05, URBROJ: 2198/16-01-16-42, od 01. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2)

Događanja

Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici BiogradPovodom mjeseca hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Biograd 20. listopada s početkom u 18 sati, gostovat će zadarski pisac Želimir...

19.10.2016

Više događanja