Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Oglas za prijam u službu u Grad Biograd na Moru na radno mjesto referent- komunalno-prometno-poljoprivredni redar (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci.

POZIV za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 26. svibnja (utorak) 2015. godine u 20.00 sati, koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

Savjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je 30. ožujka 2015. godine izborom Angele Šarić za predsjednicu i Antonia Mikulić za zamjenika predsjednice.

POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 13. travnja (ponedjeljak) 2015. godine u 18.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 2. travnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/14-02/01, URBROJ: 2198/16-01-15-51, od 31. ožujka 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Dostava Rješenja javnom objavom, 30. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja prema Rješenju o sufinanciranju katastra nekretnina kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 24. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

OBAVIJEST obveznicima plaćanja poreza na potrošnju

...

Događanja

Javno predavanje: Ovisnost o kocki. Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji PORAT i Zavod za javno zdravstvo Zadar u partnerstvu održavaju javno predavanje s područja ovisnosti, te Vas ovim putem pozivaju dana 14. svibnja...

11.05.2015

Više događanja