Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj Biograd na Moru

Novo!Konačna lista reda prvenstva

08.04.2016.

II. Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

23.11.2015.

Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Konačna lista reda prvenstva

04.11.2015.

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Poziv za 33. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 04. listopada (utorak) 2016. godine u 19.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava rješenja javnom objavom 21. rujna 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade za 2016. godinu, naknade za uređenje voda i poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava rješenja javnom objavom 8. rujna 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda za 2016. godinu i poreza na tvrtku ili naziv, poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Poziv za 32. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 14. rujna (srijeda) 2016. godine u 19.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/16-03/05, URBROJ: 2198/16-01-16-42, od 01. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2)

Dostava rješenja javnom objavom 23. kolovoza 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda za 2016. godinu i poreza na tvrtku ili naziv, poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

OBJAVA BIRAČIMA za prijevremene izbore za zastupnike u Hrvatski sabor

Do srijede, 31. kolovoza 2016. godine mogu se podnijeti zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Objava JAVNE RASPRAVE o prijedlogu 4. izmjena i dopuna UPU-a cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Objava JAVNE RASPRAVE o prijedlogu 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1).

Dostava rješenja javnom objavom 13. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade za 2016. godinu i poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava rješenja javnom objavom 4. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade za 2016. godinu,naknade za komunalni doprinos i naknade za sufinanciranje katstra nekretnina na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom