Gnalic Project - Photogrammetry
Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Dostava Rješenja javnom objavom, 20. listopada 2014. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište po službenoj dužnosti donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 9. listopada 2014. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište po službenoj dužnosti donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Poziv na sastanak za poljoprivrednike na području grada Biograda

Ovim putem pozivamo sve dionike grada Biograda koji se bave poljoprivredom (OPG-ove, udruge, zadruge, trgovačka društva i obrte) da 9.listopada 2014. u 9:30 h prisustvuju sastanku koji će se održati u Gradskoj vijećnici u Biogradu.

POZIV za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

POZIV za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 29. rujna (ponedjeljak) 2014. godine u 20,00 sati, koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

OBAVIJEST o odvojenom prikupljanju otpada

Od 24. srpnja 2014. godine dužni smo prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom odvojeno prikupljati otpad. Ukoliko građani ne budu pravilno razvrstavali otpad, bit će kažnjeni novčanom kaznom od 3 000 do 10 000 kuna.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - testiranje

Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - testiranje, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije, službenik II. kategorije, potkategorija viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.; 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1) uz naselje

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Dostava javnom objavom, 7. svibnja 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

Dostava javnom objavom, 18. travnja 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

12>

Događanja

Biogradsko ljeto 2014.Biogradsko ljeto 2014. u organizaciji Grada Biograda na Moru i Turističke zajednice grada Biograda bogato je kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Dođite u Biograd na Moru i...

17.07.2014

Više događanja