Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj Biograd na Moru

II. Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

23.11.2015.

Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Novo!Konačna lista reda prvenstva

04.11.2015.

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

POZIV za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 8. veljače (ponedjeljak) 2016. godine u 18.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 28. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda, poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku u 2015. godini na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 14. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate naknade za uređenje voda, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku, poreza na korištenje javne površine i poreza na kuće za odmor u 2015. godini na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

POZIV za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 29. prosinca (utorak) 2015. godine u 17.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 21. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda, poreza na kuće za odmor i komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište u 2015. godini na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

2. PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjene i dopune PPUG Grada Biograda na Moru

2. PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

POZIV za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 14. prosinca (ponedjeljak) 2015. godine u 18.30 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 2. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naknade za sufinanciranje katastra nekretnina i naplate dugovanja spomeničke rente u 2015. godini na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 16. studenog 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate poreza na tvrtku ili naziv u 2015. godini na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 5. studenog 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate poreza na tvrtku ili naziv u 2015. godini na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Događanja

Maškare na Trgu BrceI ove godine Grad Biograd na Moru, Turistička zajednica Grada Biograda i Karnevalska udruga "Tome Krnjeval" 09.02.2016. organiziraju Pokladnu povorku i zabavni program na Trgu Brce u Biogradu na...

01.02.2016

Više događanja