Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Dostava Rješenja javnom objavom, 24. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

OBAVIJEST obveznicima plaćanja poreza na potrošnju

...

Dostava Rješenja javnom objavom, 12. veljače 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za obveznike kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 9. veljače 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku ili naziv za obveznike kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 30. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku ili naziv za obveznike kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 21. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku ili naziv za obveznike kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

OBAVIJEST o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru.

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Događanja

Program aktivnosti povodom Dana Grada Biograda na MoruPROGRAM AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA BIOGRADA NA MORU I BLAGDANA SV. STOŠIJE NEBESKE ZAŠTITNICE...

12.01.2015

Više događanja