Gnalic Project - Photogrammetry

Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Obavijest o adulticidnoj dezinsekciji na području Grada Biograda na Moru

...

OBAVIJEST o odvojenom prikupljanju otpada

Od 24. srpnja 2014. godine dužni smo prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom odvojeno prikupljati otpad. Ukoliko građani ne budu pravilno razvrstavali otpad, bit će kažnjeni novčanom kaznom od 3 000 do 10 000 kuna.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - testiranje

Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - testiranje, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije, službenik II. kategorije, potkategorija viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.; 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1) uz naselje

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Dostava javnom objavom, 7. svibnja 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

Dostava javnom objavom, 18. travnja 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje bivše tvornice mreža

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluci o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1), Upravni odjel za dokumente prostornog uređenja i graditeljstvo Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Dostava javnom objavom, 26. ožujka 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

12>

Događanja

Biogradsko ljeto 2014.Biogradsko ljeto 2014. u organizaciji Grada Biograda na Moru i Turističke zajednice grada Biograda bogato je kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Dođite u Biograd na Moru i...

17.07.2014

Više događanja