Gnalic Project - Photogrammetry

Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Dostava javnom objavom, 18. travnja 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje bivše tvornice mreža

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluci o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1), Upravni odjel za dokumente prostornog uređenja i graditeljstvo Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1)

Dostava javnom objavom, 26. ožujka 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

Dostava javnom objavom, 17. ožujka 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

Dostava javnom objavom, 7. ožujka 2014. god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja od ovršenika redom kako slijedi

Dostava javnom objavom, 26. veljače 2014.god.

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti dostavlja ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom u predmetu naplate dugovanja komunalne naknade od ovršenika redom kako slijedi:

Agro Arca 2014