Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Dostava Rješenja javnom objavom, 27. kolovoz 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja Rješenja o porezu na kuća za odmor za 2015. godinu, Porez na tvrtku ili naziv za 2015. godinu na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

POZIV za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 1. kolovoza (subota) 2015. godine u 08.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 24. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja Rješenja komunalne naknade za 2015. godinu, Porez na tvrtku ili naziv za 2015. godinu, naknade za uređenje voda za 2015. godinu na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 22. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate komunalne naknade za 2015. godinu, Porez kuće na odmor za 2015. godinu, naknade za sufinanciranje katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 13. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate komunalne naknade za 2015. i 2013. godinu, Porez kuće na odmor za 2014. i 2015. godinu te Naknadu za uređenje voda za 2013. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

POZIV za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 08. srpnja (srijeda) 2015. godine u 20.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 23. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate komunalne naknade za 2015. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Dostava Rješenja javnom objavom, 11. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate komunalne naknade za 2015. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 27. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. Odluke o sufinanciranju poslova katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru (za k.o. Biograd na Moru) („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2008. i 01/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naknade za sufinanciranje katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru za obveznika kako slijedi dolje, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Događanja

Biogradsko ljeto 2015.Biogradsko ljeto 2015. u organizaciji Grada Biograda na Moru i Turističke zajednice grada Biograda bogato je kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Dođite u Biograd na Moru i...

18.06.2015

Više događanja