Gnalic Project - Photogrammetry
Za čišći i ljepši Biograd!Obavijesti

Mjeseci: Godina:

Dostava Rješenja javnom objavom, 23. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate komunalne naknade za 2015. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Dostava Rješenja javnom objavom, 11. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate komunalne naknade za 2015. godinu, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

Dostava Rješenja javnom objavom, 27. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. Odluke o sufinanciranju poslova katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru (za k.o. Biograd na Moru) („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2008. i 01/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naknade za sufinanciranje katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru za obveznika kako slijedi dolje, donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Oglas za prijam u službu u Grad Biograd na Moru na radno mjesto referent- komunalno-prometno-poljoprivredni redar (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci.

POZIV za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Predsjednica Gradskog vijeća saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 26. svibnja (utorak) 2015. godine u 20.00 sati, koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

Savjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je 30. ožujka 2015. godine izborom Angele Šarić za predsjednicu i Antonia Mikulić za zamjenika predsjednice.

POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 13. travnja (ponedjeljak) 2015. godine u 18.00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Dostava Rješenja javnom objavom, 2. travnja 2015. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište kako slijede dolje donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/14-02/01, URBROJ: 2198/16-01-15-51, od 31. ožujka 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Događanja

Biogradsko ljeto 2015.Biogradsko ljeto 2015. u organizaciji Grada Biograda na Moru i Turističke zajednice grada Biograda bogato je kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Dođite u Biograd na Moru i...

18.06.2015

Više događanja