Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Ponovna javna rasprava o prijedlogu 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 16. svibnja 2019. 14:25

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, za ponovnu javnu raspravu, KLASA: 350-02/17-02/01, URBROJ: 2198/16-01-19-208, od 13. svibnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

I
Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, (u daljnjem tekstu: Plan).
Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

II
Ponovna javna rasprava trajat će od 27. svibnja do 03. lipnja 2019. godine.

III
Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u zgradi Grada Biograda na Moru, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 5, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. Prijedlog Plana će biti i dostupan na Internet stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/planovi-na-javnoj-raspravi).

IV
Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, dana 29. svibnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati.

V
Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

Sukladno čl. 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.
Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru zaključno s 04. lipnja 2019. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA BIOGRADA NA MORU

Privremena Pročelnica:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA