Raspored odvoza otpada od mjeseca svibnja do rujna 2017. godine

Objavljeno: Utorak, 25. travnja 2017. 14:38

Raspored odvoza komunalnog otpada, plastične ambalaže, papira, kartona i tetrapak ambalaže od mjeseca svibnja do rujna 2017. godine.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru