KONAČNA LISTA za dodjelu studenstkih stipendija Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2017/2018.

Objavljeno: Utorak, 19. prosinca 2017. 09:35

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/17-01/09
URBROJ: 2198/16-01-17-5
Biograd na Moru, 18. prosinca 2017.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst i 4/15. ) te čl. 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 11/2016. ) a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini od 09. listopada 2017. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 18. prosinca 2017. godine u t v r đ u j e

KONAČNU LISTU
za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru
u akademskoj godini 2017/2018.

I.

Konačna lista za dodjelu studenstkih stipendija Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2017/2018. zaključuje se sa rednim brojem 39. , kako slijedi:

I.    GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

1.    LUKA LABAR – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.    IVONA ŠARIĆ – Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci – fizioterapija
3.    FILIP PANĐA – Fakultet strojrstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
4.    ANTONIO PEŠIĆ – Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa Sveučilišta u Zadru
5.    MIA PELICARIĆ – Učiteljski studij Sveučilišta u Zagrebu
6.    LUCIJA SILVERIJA RADAS – Sveučlište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
7.    LOVRE ERLIĆ – Ekonomski fakultet u Osijeku
8.    IVAN MIKULIĆ – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
9.    ANAMARIJA ATLIJA – Veleučilište VERN u Zagrebu
10.    STELA DOMINIS – Sveučilište u Zadru – Studij talijanskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti
11.    BOŽENA MIKULIĆ – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu – menadžment malog poduzeća
12.    MIA MITROVIĆ – Pravni fakultet u Splitu – Upravni studij
13.    ANTONELA MRŠIĆ – Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet u Mostaru
14.    KRISTIAN NIMAC – Veleučilište u Šibeniku – Studij prometa
15.    BRUNO SAMARDŽIĆ – Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu – Pomorska nautika
16.    LOVRE KAPITANOVIĆ – Prehrambeno – biotehnološki fakultet u Zagrebu - Biotehnologija
17.    LARA LUKIĆ – Ekonomski fakultet u Splitu
18.    LEO MIKULIĆ – Ekonomski fakultet u Splitu
19.    LOVRO ZRILE – Veleučilište u Karlovcu - Mehatronika
20.    FILIP DOŠEN – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
21.    KARLO STIPANOVIĆ – Tehničko veleučilište u Zagrebu
22.    NATALI MIKULIĆ – Sveučilište u Šibeniku – Turistički menadžment

II. GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

23.    IVANA TOMIĆ – Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
24.    DINO MEIĆ – Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
25.    LUCIJA ZRILE – Učiteljski studij Sveučilišta u Zadru
26.    ANA NIMAC – Učiteljski studij Sveučilišta u Zadru
27.    LUCIJA DURATOVIĆ -  Pravni fakultet u Zagrebu – Stručni studij socijalnog rada
28.    DRAŽEN PETROVIĆ- – Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
29.    VLATKA DRAČA – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.    SUNČICA JELIČIĆ – Sveučilište u Šivbeniku – Turistički menadžment

I.GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

31.    MARIN TRAJKOV - Agronomski fakultet u Zagrebu – Hortikultura
32.    GABRIELA PRIBILOVIĆ – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
33.    PETRA ADŽIĆ KAPITANOVIĆ – Pravni fakultet u Zagrebu
34.    MARIA VUČKOV – Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za stručne studije
35.    MATEA ZRILIĆ – Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
36.    BRUNO BRZIĆ – Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
37.    MARTINA MIKULIĆ – Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

II. GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

38.    DENIS ŠEHIĆ  - Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilišta u Rijeci

IV. GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

39.    ELENA GOLIĆ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

II.

Ova Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2017/2018. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA