POZIV za nastavak 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 23. siječnja 2018. 10:00

KLASA: 021-05/17-01/13    
URBROJ: 2198/16-02-18-4
Biograd na Moru,  22. siječnja 2018. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  POZIV za nastavak 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 69. stavka 1. i 80. stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13 – proč. tekst), predsjednik Gradskog vijeća saziva nastavak 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 30. siječnja (utorak) 2018. godine u 08,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

U nastavku sjednice Gradskog vijeća predlaže se rasprava i donošenje odluka o sljedećim točkama utvrđenog dnevnog reda:

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru
5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

Pisani materijal za točke 4., 5. i 6. dnevnog reda već su dostavljeni vijećnicima uz poziv za 5. sjednicu.
 
Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin    

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA