Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Obavijesti

Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“ („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 4/2018), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje OBAVIJEST…
Objavljeno: Petak, 14 rujna 2018 08:51
Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik  Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16. i 4/18), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. za učenike I. do VIII. razreda Osnovne škole…
Objavljeno: Četvrtak, 30 kolovoza 2018 14:08
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/17-02/01, URBROJ: 2198/16-01-18-92, od 20. srpnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU…
Objavljeno: Ponedjeljak, 23 srpnja 2018 14:41
Na temelju članka 12. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (..Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/14. i 2/18.) objavljujem OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU Savjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je 16. srpnja 2018. godine izborom Josipa Došena…
Objavljeno: Ponedjeljak, 16 srpnja 2018 14:05
Predmet: Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije na području Grada Biograda na Moru Obavještavamo pučanstvo da ćemo 08.07. na 09.07.2018. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Biograda.Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže…
Objavljeno: Nedjelja, 08 srpnja 2018 08:32
Stranica 6 od 21

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA