Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Obavijesti

Obavještavamo pučanstvo da ćemo 05.07. na 06.07.2018. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Biograda na Moru. Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost. Koristit će se…
Objavljeno: Srijeda, 04 srpnja 2018 08:49
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj…
Objavljeno: Petak, 29 lipnja 2018 14:54
Biograd na Moru, 15.06.2018. Obavijest građanima Obavještavaju se građani Grada Biograda na Moru da od 18. lipnja 2018. godine, Bošana d.o.o. uvodi dežurstvo za prijavu tehničkih nedostataka i kvarova. Dežurstvo traje subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, te u terminu izvan uredovnog radnog vremena. Kontakt broj: 091 383 7163   S…
Objavljeno: Petak, 15 lipnja 2018 14:56
KLASA: 008-02/18-01/01URBROJ: 2198/16-03/21-18-1Biograd na Moru, 11. lipnja 2018. godine O B A V I J E S T  G R A Đ A N I M A Poštovani,ovim putem obavješćujemo Vas da je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 3. sjednici, održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo ,,Odluku…
Objavljeno: Ponedjeljak, 11 lipnja 2018 14:09
KLASA: 320-01/18-01/03    URBROJ: 2198/16-01-18-2Biograd na Moru, 28. svibnja 2018. godine Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.), Grad Biograd na Moru objavljuje O B A V I J E S T O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE…
Objavljeno: Ponedjeljak, 28 svibnja 2018 14:23
HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA, PODRUŽNICA ZADARSKE ŽUPANIJE savjetuje vezano za BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE! Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom…
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 svibnja 2018 09:38
Stranica 7 od 21

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA