Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Obavijesti

KLASA: 350-02/18-03/01URBROJ: 2198/16-03/1-18-5Biograd na Moru, 17. travnja 2018. godine Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Utorak, 17 travnja 2018 10:15
Mole se cijenjeni građani Grada Biograda na Moru, osobito predjela Poluotok da ne iznose otpad na javnu površinu u dane kada nije predviđen odvoz. S poštovanjem. BOŠANA d.o.o.
Objavljeno: Četvrtak, 12 travnja 2018 14:38
Ovogodišnji Međunarodni praznik rada nekima će predstavljati produženi vikend, budući da je praznik u utorak, stoga evo idealne prilike da 1. svibnja dočekate i provedete upravo u Biogradu na Moru.Od 27. travnja do 01. svibnja za vas smo pripremili obilje događanja u obliku aktivnog odmora i zabavnog programa, svatko može…
Objavljeno: Utorak, 10 travnja 2018 07:25
Obvezatnu preventivnu deratizaciju i larvicidnu dezinsekciju na području Grada Biograda na Moru provoditi će djelatnici tvrtke Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline Zadar, od 10. travnja do 16. travnja 2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.Molimo pučanstvo da se pridržava uputa djelatnika tvrtke Ciklon d.o.o. S poštovanjem!Ciklon…
Objavljeno: Ponedjeljak, 09 travnja 2018 14:17
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj…
Objavljeno: Petak, 23 ožujka 2018 14:33
KLASA: 021-05/18-01/03    URBROJ: 2198/16-02-18-1Biograd na Moru, 21. ožujka 2018. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  P O Z I V  za  7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",…
Objavljeno: Četvrtak, 22 ožujka 2018 07:31
Stranica 9 od 21

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA