Otvorena savjetovanja

Prijedlog Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetskom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (55kB)

word

  Obrazac br. 2. - sudjelovanje u internetskom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (55kB)

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (406kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Nacrt Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (207kB)


Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetskom savjetovanju o Nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (59kB)

word

  Obrazac br. 2. - sudjelovanje u internetskom savjetovanju o Nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (55kB)

pdf dwnld  Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (660kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (126kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I)

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I) (102kB)

word

  Obrazac br. 2. - sudjelovanje u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I) (54kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I) (54kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Posebni dio (118kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Opći dio (53kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru