Otvorena savjetovanja

Nacrt Prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Biograd"
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 21. svibnja 2019. godine do 29. svibnja 2019. godine

word

  Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Biograd" (55kB)

word

  Obrazac br. 1. - Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Biograd" (55kB)

word

  Obrazac br. 2. - Sudjelovanje u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Biograd" (55kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 13. svibnja 2019. godine do 28. svibnja 2019. godine

word

  Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru (55kB)

word

  Obrazac br. 1. - dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru (55kB)

word

  Obrazac br. 2. - sudjelovanje u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru (55kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA