Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj Biograd na Moru

Novo!Konačna lista reda prvenstva

08.04.2016.

II. Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

23.11.2015.

Program društveno poticane stanogradnje (POS) Biograd na Moru

Konačna lista reda prvenstva

04.11.2015.

Javni natječaj za kupnju stana iz POS-a

22.07.2015.
Za čišći i ljepši Biograd!Župa Sv. Stošije BiogradMisno slavlje nedjeljom u:

 • 08:30 sati
 • 10:30 sati
 • 12:00 sati za mlade

Raduj se grade Biograde! Raduj se župo Sv. Stošije!

Nakon 70 godina od Mlade mise mons. Ive Zorice, dočekali smo braće i sestre da u radosti možemo proslaviti svećeničko ređenje i Mladu misu našeg župljanina don Damira Šehića.

Vaš župnik mons. Ivan Mustać

Životopis (Damir Šehić)

Rođen je 03.09. 1988 godine u Zadru od oca Ragiba i majke Anđelke rođ. Jakovac. U obitelji ima još dva mlađa brata, Jasmina i Denisa. 1995 godine kreće u prvi razred osnovne škole Marije Eškinje, sada OŠ Biograd, u Biogradu na Moru kod učiteljice Jasne Bogdanić. Razrednica od četvrtog do osmog razreda mu je bila prof. Ivana Rogić. Nakon prve Pričesti aktivno se uključuje u ministrantsku zajednicu za vrijeme župnika don Igora Ikića.
U četvrtom razredu osnovne škole u srcu osjeća klicu Božjega poziva koja je postupno i polagano sazrijevala do konačne odluke u osmom razredu kada svoju odluku iznosi svom tadašnjem župniku don Tomislavu Sikiriću.
Don Damir je tada napisao molbu nadbiskupu Zadarskom mons. Ivanu Prenđi, koji mu je pozitivno odgovorio na nju, i primio ga u Nadbiskupsko sjemenište Zmajević u Zadru. Za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja Damir pohađa Klasičnu gimnaziju. Pri svršetku srednje škole u župu Biograd dolazi novi župnik don Zdenko Milić, koji prati don Damira sve do kraja bogoslovskih studija.
Nakon završene srednje škole don Damir potvrđuje svoju želju za svećeništvom, te opet upućuje molbu nadbiskupu Prenđi da ga primi među bogoslove Zadarske nadbiskupije. Nadbiskup na molbu odgovara pozitivno te ga šalje u Bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II. u Rijeku. Tamo bogoslov Damir provodi pet godina Teološkog studija na kojem stječe znanje i duhovnu izobrazbu za budući pastoralni rad i djelovanje. Kroz pet godina studija Damir je primio tri službe, kandidature (sa kojom je postao službeni kandidat Crkve za svete redove), Lektorata (bio ubrojen među lektore- čitače), i akolitat (postao poslužitelj oltara).
U međuvremenu je završio studije na Teologiji u Rijeci, i stekao naslov Magistra teologije. Sa tim službama se postupno približavao svetom redu Đakonata kojega je primio porukama mons. Želimira Puljića, nadbiskupa Zadarskoga na svetkovinu Krista Kralja 25. 11. 2012. godine u zadarskoj katedrali. Đakonski praktikum provodi u tajništvu Zadarskog nadbiskupa, djelujući kao zamjenik Tajnika zadarskog nadbiskupa.
U subotu 22. lipnja pimljen je u red prezbiterata po rukama mons, dr. Želimira Puljića u zadarskoj katedrali. Sa svetim redom prezbiterata postaje na poseban način suobličen Kristu svećeniku. Mladu Misu je proslavio u svojoj rodnoj župi sv. Stošije u Biogradu u nedjelju 30. lipnja 2013. godine.

Župni ured sv. Stošije, Biograd n/m, Trg sv. Stošije 2, 23210 Biograd n/m; tel./faks: 384-848.
Župnik: mons. Ivan Mustać;

“Biograd, Pašman, Turanj, Bibinje – niz koralja,
kristalapuno more, sunčeva staza titra..”.
(Pavao Dešpalj)

BIOGRAD, župa  SV. STOŠIJE

Biograd na moru (Belgrad, Alba maris, Bijeli grad, Stolni Biograd, Zaravecchia) dekanatska je župa sv. Stošije, muč. Gradić se nalazi 28 km istočno od Zadra, na pitomoj obali Ravnih Kotara. Osnovaše ga naši stari Hrvati u 10 st. čim učvrstiše svoju hrvatsku kneževinu. Prvi ga put spominje Konstantin Porfirogenet sredinom 10. st. Neko vrijeme je sjedište hrvatske županije Sidraga. U 11. st. postao je za kralja Petra Krešimira IV. (1058.-1074.) sjedištem hrvatskih kraljeva i krunidbenim gradom u kome hrvatski vladari povremeno stanuju. Krešimir je u Biogradu 1059. god. osnovao biskupiju i muški benediktinski samostan sv. Ivana, a 1069. god.  ženski samostan sv. Tome te ih obdario kraljevskim povlasticama, posjedima, oslobođenjem od poreza… U Biogradu se ugarski kralj Koloman na temelju ugovora Pacta conventa okrunio 1102. god. za prvoga hrvatsko-ugarskoga kralja. Biograd je bio trn u oku romanskom Zadru i Veneciji pa se smatralo da je uspon Biograda na štetu Zadra, i obratno. Tako 1125. g. mletački dužd D. Michieli osvoji i poruši Biograd do temelja. Izbjegli građani morali su preseliti u Skradin, Šibenik i na otoke, a benediktinci preko kanala u svoj samostan sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu kod Tkona (o. Pašman). Benediktinke u Zadar, a biskup u Skradin jer je taj grad bio u granicama biogradske biskupije. Tako nasta skradinska biskupija. Kad su križari 1202. osvojili Zadar, njegovi se bjegunci skloniše u biogradske ruševine, obnoviše grad i prozvaše ga Novim Zadrom. Kad se povratiše u svoj Zadar, prozvaše Biograd, za razliku od obnovljenog Zadra, Starim Zadrom, Zaravecchia. U 13. i 14. st. gradom naizmjence gospodare bribirski knezovi Šubići, vranski templari, prior Ivan Paližna… Za ugar.-hrv. kralja Ladislava Napuljskoga, koji Dalmaciju proda Veneciji, dolazi 1409. god. Biograd sa čitavim sjevernodalmatinskim primorjem, pod vlast Venecije i ostaje u mletačkim rukama do njezine propasti 1797. god. Za ratova između Venecije i Turaka grad je često stradao, a 1646. god., uspiju ga Turci osvojiti te ga Ibrahim-paša spali. Tako je sve do 19. st. Biograd neznatno mjesto koje se stalno obnavlja. Pod Austrijom dijeli sudbinu drugih naših zemalja sve do 1918. god. a 1923. je pripojen Hrvatskoj u okvirima Kraljevine Jugoslavije. U novije vrijeme vidno se razvija u ugledno turističko središte. Svojim bogatim poljoprivrednim zaleđem (Jankolovica, Vrana) privlači naše stanovništvo iz slabije razvijenih predjela naše kršne Bukovice i Ravnih Kotara. Danas broji preko 6.000 žitelja.

Biogradske crkve

1.Župna crkva nalazi se na uzvisini biogradskog poluotoka. Posvećena je sv. Stošiji, Anastaziji, djevici i mučenici. Kao zaštitnica župe spominje se još u 10. st. Sigurno su joj od iskona vjernici podigli crkvu, a njezino štovanje su u Biogradu učvrstili građani Zadra kada se poslije rušenja svoga grada (1202.) skloniše u Biogradu. Svečano se slavi 15. siječnja. S vremenom je ta prvotna župna crkva postala tijesnom pa župljani svojim trudom i troškom podigoše novu, sadašnju 1761. godine. Duga je 33, a široka 12,50 i visoka 10 metara. Na vrhu pročelja nosi kip svetice zaštitnice. Posvetio ju je nadbiskup zadarski Matija Karaman (C. F. Bianchi, Zara cristiana II., 151) za župnika don Ante Jurasovića, kako to svjedoči spomen ploča nad portalom od klesana kamena, s latinskim natpisom koji u prijevodu glasi:
BOGU PREDOBROMU SVEVIŠNJEMU OVAJ HRAM POSVEĆEN BLAŽENOJ ANASTAZIJI MUČENICI, prije tješnji, PODIGNU POBOŽNOST STANOVNIKA BIOGRADA pod žipnikom preč. Antom Jurasović, za četrnaeste godine nadbiskupovanja Mateja Karaman, za prokonzula Frane DIEDO, godine od utjelovljenja Gospodnjega 1761.
Crkva je jednobrodna građevina s apsidom, u stilu jednostavnog baroka. Više je puta temeljito obnavljana izvana i iznutra brigom župnika i zalaganjem vjernoga puka. Unutrašnjost rese pet baroknih oltara, među kojima je najvrijedniji onaj od pozlaćenog drveta. Bogato je izrezbaren – s uskrslim Kristom i raspjevanim anđelima.  Potječe iz druge polovice 18. st. Crkva je registrirani spomenik kulture.

Novo groblje i kapelicu Svih Svetih , sa zvonom i novim oltarom, blagoslovio je nadbiskup Marijan Oblak na svetkovinu Krista Kralja, 26. XI. 1989., uz prisustvo brojnog naroda i predstavnike društvenih organizacija.

U gradu se još nalaze crkvice sv. Roka i sv. Ante iz 1850. godine. Novi samostan časnih sestara milosrdnica sv. Vinka koje su u službi župnog pastorala i njege bolesnika u Ortopedskoj bolnici, blagoslovio je 5. XI. 1992. mons. Marijan Oblak, nadbiskup zadarski. Župni dom je sa građen 1869. god. uz župnu crkvu.

Zvonik i zvona

Sa sjeverne strane župne crkve diže se skladni kameni zvonik. U današnjem obliku podignut je godine 1859. Visok je 30 metara, kako svjedoči natpis iznad sata. U zvoniku se njišu tri zvona, nanizana jedno ispod drugoga. Nabavljena su u Padovi 1925. god. na spomen tisućgodišnjice hrvatskog kraljevstva.

1. N a j v e ć e   z v o n o je najniže položeno. U promjeru ima 93 cm. U medaljonu ima naziv ljevaonice: DACIANO COLBACHINI E FIGLI. FONDERIA PONTIFICIA – PADOVA. Ima dovoljno ukrasa pri vrhu i dolje s uobičajenim motivima. vitice, cvijeće, lišće. Glavni natpis je pri vrhu zvona: NA SPOMEN TISUĆGODIŠNJICE HRVATSKOG KRALJEVSTVA. 925-1925. Na zvonu su u niskom reljefu likovi: Isus na križu, sv. Pavao, sv. Stošija.

2. S r e d n j e   z v o n o je postavljeno između najvećega i najmanjega. Ima u promjeru 82 cm. U medaljonu naziv ljevaonice u Padovi (kao gore). Ima ugravirano dovoljno ukrasa i likova svetaca koje puk osobito štuje: Majka Božja, sv. Josip…  Natpis: U TEBE SAM, GOSPODINE, UFAO. NEĆU SE SMESTI U VIJEKE. VJERNI PUK BIOGRADA N/M. 1925.

3. N a j m a n j e   z v o n o je najgornje. I na njemu je ime ljevaonice kao i na dva gornja zvona. Promjer: 73 cm. Ima ukrasa i likova zaštitnika. Natpis: OD MUNJE I GRADA – OSLOBODI NAS GOSPODINE! 1925.

“Zvonila su za oluje, zvonila su za vjenčanja,
zvonila su za živote i za zadnja putovanja…
Pričaju nam našu povijest brižno kao otac sinu…
Slušajte ih kako zvone stara zvona našeg grada.”

Župnici Biograda u 20. stoljeću

 1. Don Šime Lovrović, iz Silbe, od 1887. do 1903. godine
 2. Don Henrik Brnetić, iz Silbe, od 1903.-1913.
 3. Don Šime Matulina, iz Silbe, od 1913.-1932.
 4. Don Ante Šoša, iz Preka, od 1932.-1960.
 5. O. Martin dr. Kirigin OSB, iz Mirca (o. Brač), od 1961-1970.
 6. Don Tomislav Bondulić, iz Oliba, od 1970.-1991.
 7. Don Milivoj Bolobanić, iz Oliba, od 1991.-1996.
 8. Don Igor Ikić, iz Gorice, od 1996. – 1999.
 9. Don Tomislav Sikirić, iz Bibinja, 1999.-2006.
 10. Mr. don Zdenko Milić, iz Sali, od 2006.-2012.
 11. Mons. Ivan Mustać, iz Privlake, od 2012.-

 

Objavljeno Utorak, 08. Studeni 2011. godine

Obavijesti

JAVNI OGLASOdlukom predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru od 10. listopada 2016., otvorena je zemljišna knjiga formirana u postupku obnove zemljišne knjige za k.o....

20.10.2016

Više obavijesti

Događanja

Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici BiogradPovodom mjeseca hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Biograd 20. listopada s početkom u 18 sati, gostovat će zadarski pisac Želimir...

19.10.2016

Više događanja