Proračun Grada Biograda na Moru

Proračun za 2022. godinu

pdf dwnld UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE (768 kB)

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2022. GODINU_ODLUKA (47kB)

pdf dwnld

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2022. GODINU_SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIOGRADA NA MORU BR. 12/2021 (2,67MB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2022. GOD. i projekcije za 2023. i 2024. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (50kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2022. GOD. i projekcije za 2023. i 2024. god.- POSEBNI DIO (221kB)

word  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU (49kB)

ppt  Vodič za građane - Proračun grada Biograda na Moru za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (159kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2022. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (3,7MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2022. GODINU (REBALANS I) - OPĆI DIO (70kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2022. GODINU (REBALANS I) - POSEBNI DIO (259kB)


Proračun za 2021. godinu

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU_ODLUKA (47kB)

pdf dwnld

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU_SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIOGRADA NA MORU BR. 09/2020 (2,67MB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2021. GOD. i projekcije za 2022. i 2023. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (50kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2021. GOD. i projekcije za 2022. i 2023. god.- POSEBNI DIO (221kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (18kB)

word  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU (49kB)

ppt  Vodič za građane - Proračun grada Biograda na Moru za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (158kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (4,19MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU (REBALANS I) - OPĆI DIO (71kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU (REBALANS I) - POSEBNI DIO (282kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA RAZDOBLJE OD 2021. – 2023. GODINE (17kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (Rebalans II)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (4,19MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU (REBALANS II) - OPĆI DIO (71kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU (REBALANS II) - POSEBNI DIO (282kB)


Proračun za 2020. godinu

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (47kB)

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU_SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIOGRADA NA MORU BR. 13/2019 (3,17MB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2020. GOD. i projekcije za 2021. i 2022. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (52kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2020. GOD. i projekcije za 2021. i 2022. god.- POSEBNI DIO (242kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (14kB)

word  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2020. GOD. (49kB)

word  ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (49kB)

ppt  Vodič za građane - Proračun grada Biograda na Moru za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (151kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (4,1MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS I) - OPĆI DIO (70kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS I) - POSEBNI DIO (279kB)

word  IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA RAZDOBLJE OD 2020. – 2022. GODINE (4,20kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (Rebalans II)

word

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS II) (51kB)

pdf dwnld

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS II)_SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIOGRADA NA MORU BR. 09/2020 (2,75MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS II) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU (REBALANS II) - POSEBNI DIO (335kB)


Proračun za 2019.

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (47kB)

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU_SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIOGRADA NA MORU BR. 9/2018 (3,1MB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2019. GOD. i projekcije za 2020. i 2021. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (52kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2019. GOD. i projekcije za 2020. i 2021. god.- POSEBNI DIO (242kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (14kB)

word  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2019. GOD. (49kB)

word  ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (49kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS I) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS I) - POSEBNI DIO (277kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans II)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS II) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS II) - POSEBNI DIO (277kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans III)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS III) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS III) - OPĆI DIO (75kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS III) - POSEBNI DIO (295kB)


Proračun za 2018.

pdf dwnld

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (134kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2018. GOD. i projekcije za 2019. i 2020. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (47kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2018. GOD. i projekcije za 2019. i 2020. god.- POSEBNI DIO (214kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (22kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-TEKUĆI PROJEKTI (15kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-AKTIVNOSTI (15kB)

pdf dwnld  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD. (135kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans II)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (4,07MB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS II) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS II) - POSEBNI DIO (277kB)

word  ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (31kB)


Proračun za 2017.

pdf dwnld

  ODLUKA (134kB)

pdf dwnld  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2017.GOD - OPĆI DIO (TIP I) (214kB)

pdf dwnld

  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2017.GOD - OPĆI DIO (TIP II) (310kB)

pdf dwnld  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2017.GOD - POSEBNI DIO (443kB)

pdf dwnld  PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019.GOD (OPĆI DIO I-2.RAZINA) (211kB)

pdf dwnld  PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019.GOD (OPĆI DIO II-2.RAZINA) (211kB)

pdf dwnld  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (294kB)

pdf dwnld  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-TEKUĆI PROJEKTI (269kB)

pdf dwnld  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-AKTIVNOSTI (282kB)

pdf dwnld  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD. (158kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2017. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (1,7MB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II)

pdf dwnld  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2017. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (1,8MB)

Proračun za 2016.


pdf dwnld ODLUKA (133kB)

pdf dwnld OPĆI DIO (160kB)

pdf dwnld POSEBNI DIO (484kB)

pdf dwnld PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OD 2016. DO 2018. GODINE (462kB)

pdf dwnld PROJEKCIJA PRORAČUNA OD 2016. - 2018. GODINE (146kB)

pdf dwnld ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA (136kB)

 

Proračun za 2015.


pdf dwnld  Proračun Grada Biograda na Moru za 2015. godinu (2MB)

 

Proračun za 2014.


pdf dwnld  Proračun Grada Biograda na Moru za 2014. godinu (875kB)

 

Proračun za 2013.


pdf dwnld  Proračun Grada Biograda na Moru za 2013. godinu (3MB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA