Statut Grada Biograda na Moru

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Biograda na moru, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, utvrđuje se ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Biograd na Moru.

pdf dwnld  04-21 - STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopuni Statuta Grada Biograda na Moru (373kB)

pdf dwnld  04-21 - POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (413kB)

pdf dwnld  06-20 - STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopuni Statuta Grada Biograda na Moru (267kB)

pdf dwnld  02-18 - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Biograda na Moru (252kB)

pdf dwnld  04-15 - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Biograda na Moru (200kB)

pdf dwnld 08-13 - Pročišćeni tekst Statuta Grada Biograda na Moru (201kB)

pdf dwnld 08-13-Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća (173kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA