Financijski izvještaji Grada Biograda

excel  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2021. godine (407kB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2021. godine (8,04MB)

excel  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (407kB)

pdf dwnld  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (7,86MB)

word

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (60kB)

pdf dwnld

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (710kB)

word

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (62kB)

pdf dwnld

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (946kB)


excel  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2020. godine (407kB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2020. godine (8,04MB)

excel  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (407kB)

pdf dwnld  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (7,86MB)

word

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (60kB)

pdf dwnld

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (710kB)

word

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (62kB)

pdf dwnld

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2020. godinu (946kB)


excel  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru (1,23MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru (1,23MB)

excel  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (1,24MB)

pdf dwnld  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (1,24MB)

word

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (56kB)

pdf dwnld

  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (56kB)

word  BILJEŠKE uz Financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za razdoblje 2019. godinu (56kB)

pdf dwnld  BILJEŠKE uz Financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za razdoblje 2019. godinu (56kB)

word  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (56kB)

word  BILJEŠKE uz Financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za razdoblje 2018. godinu (56kB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2017. godinu (4,7MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godine (2,9MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godine (3MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godine (2MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu (812kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA