75th banner e

ART PROMOTION (MARIJA JOZA) - IMAGINARNI SVIJET APSTRAKCIJE

Objavljeno: Utorak, 07. svibnja 2019. 08:40
Ocijeni
(0 glasova)

IMAGINARNI SVIJET APSTRAKCIJE
U izložbenom prostoru Zavičajnog muzeja Biograda na Moru, ljubiteljima likovnosti izložbom recentnih likovnih djela, predstavlja se likovna umjetnica iz Zadra, Marija Joza.
Svoje slikovne kreacije ostvaruje u likovnoj tehnici enkaustike, a riječ je o svojevrsnom stapanju voska kao vezivnog sredstva i posebnih pigmenata boja, koje se nanose na odgovarajuću papirnatu podlogu. Tako se ovisno o pažljivo odabranoj kombinaciji boja te dinamici gestualnog kretanja ruku, jednom se rotira papir, a drugom pomoću grijalice nanose boje u nekoj vrsti kontrolirane akcije ostvarujući različite apstraktne kompozicije.
Umjetnica se ponekad koristi i dodatnim intervencijama, koristeći različite metalne nastavke, da bi utisnula i naglasila pojedine tragove u cilju pojačane sugestivnosti izraza. Postupak stvaranja objedinjuje složenu dinamiku, oslobađanjem slikaričine imaginacije i osjećajnosti u simbiozi s gestualnošću pokreta i kretanja po slikovnoj podlozi, pri čemu nastaju oblici slični mikroskopskom pogledu u neke nepoznate imaginarne svijetove. Kao konačni rezultat stvaralačkog čina su likovna djela izložena na ovoj izložbi, koja iznenađuju i plijene pažnju ozračjem lirske apstrakcije te magijom slikovnog znakovlja organičkog predznaka.
Boris Žuža, prof.

Marija Joza (rođ. Zekanović) rođena je 1970. godine u Zadru. U likovnosti se pronalazi još od mladih dana. Svoje slikarsko umijeće ostvaruje u tehnici enkaustike. Kao članica likovne udruge Art Forum Zadar aktivno sudjeluje u skupnim izložbama i drugim aktivnostima. Marija se prvi put prezentira u skupnoj izložbi, pod nazivom - Slikarski radovi iz obitelji Zekanović, u galeriji Crkve Sv. Petar stari i Andrija, 2016. godine u Zadru. Nakon toga slijedi više skupnih izložbi sa likovnom udrugom Art Forum Zadar. U siječnju 2018. godine prvi put samostalno izlaže u Caffe galeriji Dina u Zadru, da bi u svibnju, 2019. godini ostvarila drugu samostalnu izložbu u Zavičajnom muzeju Biograd na Moru.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA