Međunarodni znanstveni skup FENOMEN GLAGOLJICE, Biograd - Zadar, 12. i 13. svibnja 2017. godine

Objavljeno: Srijeda, 10. svibnja 2017. 09:44
Ocijeni
(0 glasova)

GRAD BIOGRAD NA MORU I SVEUČILIŠTE U ZADRU UZ SUORGANIZACIJU: HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, STAROSLAVENSKOG INSTITUTA IZ ZAGREBA, ZADARSKE NADBISKUPIJE, ZADARSKE ŽUPANIJE, OGRANKA MATICE HRVATSKE U ZADRU priređuju MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP FENOMENGLAGOLJICE u Biogradu na Moru i Zadru 12. i 13. svibnja 2017. godine.

Skup se održava pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske!

PROGRAM MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOGA SKUPA

PETAK, 12. SVIBNJA 2017.
HOTEL ADRIA, BIOGRAD

 • 9,00 sati
  Misa na staroslavenskom jeziku u Crkvi svete Stošije u Biogradu
 • 9,45 sati
  Registracija sudionika
 • 10,00
  Otvorenje Skupa – pozdravni govori – nastup Glazbene škole Biograd
 • 10,30 - 14,30
  PRVA SJEDNICA

Predsjedavaju: 1. Josip Lisac
                       2. Andrey Sobolev
                       3. Božo Došen

1. GIORGIO ZIFFER Università di Udine, Italija: Crnorizac Hrabar i glagoljica
2. JOZO MILANOVIĆ, opat, Samostan Ćokovac, Tkon: Sveta braća Ćiril i Metod i sveti Benedikt - zaštitnici Europe
3. JOSIP BRATULIĆ, HAZU, Zagreb: Glagoljaši i benediktinci
4. MARIJA-ANA DÜRRIGL, Staroslavenski institut, Zagreb: Sveti Benedikt očima svete Hildegarde iz Bingena
5. DARKO ŽUBRINIĆ, Zagreb: Glagoljičko pismo i hrvatsko
6. TOMISLAV GALOVIĆ, Odsjek za povijest FF-a, Zagreb: Srednjovjekovna latinička i glagoljička epigrafija Rogovske opatije
7. SAVVA MIHEEV, Institut za slavistiku RAN, Moskva: Natpis svećenika Tjehodraga
8. ANA KOVAČEVIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Glagoljski natpisi na ljudskoj koži

STANKA ZA KAVU

 • 12,30-14,30
  NASTAVAK PRVE SJEDNICE

Predsjedavaju: 1. Josip Bratulić
                       2. Pavao Kero
                       3. Milan Mihaljević

9. MILAN MIHALJEVIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Tkonski fragmenti brevijara iz 13. stoljeća
10. IVAN BOTICA, Staroslavenski institut, Zagreb – SANJA ZUBČIĆ, Filozofski fakultet, Rijeka: Naknadni zapisi u Berčićevim glagoljskim fragmentima
11. ANDREJ N. SOBOLEV, Sankt-Peterburg, Rusija: Оязыкетрехрукописей XIV–XV вв. ИзсобранияБерчичавРНБ (O jeziku triju rukopisa 14.-15. stoljeća iz Berčićeve zbirke u Petrogradu)
12. MARINKA ŠIMIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Čakavski utjecaj u Pašmanskom brevijaru STANKA
13. GROZDANA FRANOV ŽIVKOVIĆ, Zavod za povijesne znanosti, HAZU, Zadar: Bratovštine otoka Pašmana i njihove glagoljske evidencije
14. IZAK ŠPRALJA, Samostan Franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zaglav: Fenomen glagoljskog pjevanja zadarsko-šibenskoga područja
15. IVICA VIGATO, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru: Leksičke osobitosti glagoljskih knjiga sa zadarskog i biogradskog područja
16. PAVAO KERO, vikar za kulturu Zadarske nadbiskupije i ravnatelj SICU, Zadar: Rad i nastavak niza glagoljskih spomenika Zadarske nadbiskupije

R A S P R A V A

 • 14,30 - 15,30
  RUČAK
 • 16,00 - 19,30
  OBILAZAK ĆOKOVCA, KRAJA I ŽDRELCA
 • 20,00
  OBILAZAK ZAVIČAJNOGA MUZEJA

SUBOTA, 13. SVIBNJA 2017.
SVEČANA DVORANA SVEUČILIŠTA U ZADRU

 • 8,30
  POLAZAK SUDIONIKA SKUPA AUTOBUSOM U ZADAR
 • 9,30 – 14,30
  PRVA SJEDNICA

Predsjedavaju: 1. Anica Vlašić-Anić
                       2. Keiko Mitani
                       3. Anica Nazor

1. VEĆESLAV V. KOZAK, DIANA D. BALAŠEVIĆ i ANASTAZIJA V. HARLAMOVA, Institut lingvističkih istraživanja RAN, Petrograd: Grafičke i ortografske značajke Bule pape Grgura XI. Redu sv. Pavla prvoga pustinjaka
2. TANJA KUŠTOVIĆ, Odsjek za kroatistiku FF-a, Zagreb: Usporedba imeničkih deklinacija u protestantskom glagoljskom Novom testamentu i Tkonskom zborniku
3. JOHANNES REINHART, Institut für Slawistik, Wien: Hrvatsko-glagoljski nastavak -hi u prvom licu jednine imperfekta
4. STJEPAN DAMJANOVIĆ, Filozofski fakultet Zagreb: Staroslavenski jezik u Jurišićevu Nacrtu hrvatske slovnice.
5. JOSIP LISAC, Sveučilište u Zadru, Zadar: Glagoljica u znanstvenom opusu Dalibora Brozovića
6. KEIKO MITANI, Filozofski fakultet, Tokio, Japan: Hrvatskoglagoljski prijepisi apokrifne priče Legenda o dvanaest petaka: tekstualne osobine i povezanost s drugim slavenskim prijepisima
7. ANTONIJA ZARADIJA KIŠ, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb: Cvêt od krêposti u Tkonskom zborniku
8. ANTE TOPČIĆ, Sveučilište u Zadru, Zadar: Glagoljaška ispovijed i Zoranićevo magijsko očišćenje
9. ANDREA RADOŠEVIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Recepcija djela Matije Divkovića u zadarskom kraju
10. JOSIP VUČKOVIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Hrvatskoglagoljski srednjovjekovni vodič po Svetoj zemlji

 • 11,30-12,00
  STANKA ZA KAVU I RAZGLEDAVANJE IZLOŽBE GLAGOLJSKIH IZDANJA
 • 12,00-14,00
  NASTAVAK DRUGE SJEDNICE

Predsjedavaju: 1. Marijana Tomić
                       2. Mateo Žagar
                       3. Tanja Kuštović

11. MATEO ŽAGAR, Odsjek za kroatistiku FF-a Zagreb, Zagreb: Grafomorfološke osebujnosti glagoljskih liturgijskih rukopisa XIV. st.
12. MARINA MIJOČ, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb: Jezične značajke glagoljskoga rukopisa propovijedi popa Antona Šegote
13. JASNA VINCE, Staroslavenski institut, Zagreb: Tipologija pisarskih pogrešaka hrvatskih glagoljaša
14. ANICA NAZOR, HAZU, Zagreb: Crtice o izdanju glagoljskoga Hrvojeva misala
15. PETRA STANKOVSKA, Filozofski fakultet u Ljubljani, Ljubljana: Značajke glagoljske češke Biblije STANKA
16. ANICA VLAŠIĆ-ANIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Knjige glagoljaške – kapucinske, karlobaške R. Levakovića, M. Karamana i D. A. Parčića
17. SANDRA POŽAR, Staroslavenski institut, Zagreb: Problem interpretacije oblika kod gramatičkoga označavanja teksta: na primjeru Drugoga beramskoga brevijara
18. MARICA ČUNČIĆ, Staroslavenski institut, Zagreb: Digitalne paleografske iskaznice hrvatskih glagoljskih spomenika do XIII. st.
19. MARIJANA TOMIĆ, Sveučilište u Zadru, Zadar: Zagrljaj humanistike i informacijskih znanosti: digitalizacija rukopisa Zadarske nadbiskupije kao model suradničkog istraživanja u digitalnoj humanistici
20. ROBERT HAJSZAN, Panonski institut u Pinkovcu, Gradišće: Profesor Hamm u proučavanju glagoljice

 • 14,00 - 14,30
  RASPRAVA I ZAKLJUČNA RIJEČ SKUPA
 • 14,30 – 16,00
  RUČAK
 • 16,00
  RAZGLEDAVANJE ZADRA, STRUČNO VODSTVO RADOMIRA JURIĆA
 • 18,30
  POVRATAK AUTOBUSOM U BIOGRAD

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA