Anketa za građane

Podržavate li planirane kapitalne projekte u 2022. god

Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd

Planirana vrijednost: 1.000.000,00

Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd

anketa

Rekonstrukcija gradske tržnice

Planirana vrijednost: 4.000.000,00

Rekonstrukcija gradske tržnice

anketa

Rekonstrukcija gradske ribarnice

Planirana vrijednost: 10.000.000,00

Rekonstrukcija gradske ribarnice

anketa

Rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar

Planirana vrijednost: 2.000.000,00

Rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar

anketa

Dogradnja Dječjeg vrtića „Kosa zapad“

Planirana vrijednost: 20.000.000,00

Dogradnja Dječjeg vrtića „Kosa zapad“

anketa

Interpretacijski centar pomorstva i ribarstva – rekonstrukcija zgrade

Planirana vrijednost: 10.000.000,00

Interpretacijski centar pomorstva i ribarstva – rekonstrukcija zgrade

anketa

Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada

Planirana vrijednost: 25.000.000,00

Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada

anketa

Izgradnja zida oko park šume „Soline“

Planirana vrijednost: 1.000.000,00

Izgradnja zida oko park šume „Soline“

anketa

Kišni vrt „Bučina“

Planirana vrijednost: 2.000.000,00

Kišni vrt „Bučina“

anketa

Rampa za invalide na plaži Soline

Planirana vrijednost: 500.000,00

Rampa za invalide na plaži Soline

anketa

Rekonstrukcija Osnovne škole

Planirana vrijednost: 500.000,00

Rekonstrukcija Osnovne škole

anketa

Rekonstrukcija Srednje škole

Planirana vrijednost: 500.000,00

Rekonstrukcija Srednje škole

anketa

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA