Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru biraju se:

1. Ivan Mrkić, za predsjednika,
2. Valentina Filipović, za članicu,
3. Angela Vuksan, za članicu,
4. Ante Fuzul, za člana,
5. Leo Zorica, za člana.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA