Gradsko vijeće
Ivana StamičarPredsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (HDZ)
Josipa Pribilović(HDZ)
Ivan Mrkić(HDZ)
Leo Zorica(Lista Grupe Birača)
Tomislav KnezPotpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Valentina Filipović(HDZ)
Ante Fuzul(Lista grupe birača)
Ratko KrstinićPotpredsjednik Gradskog vijeća (SDP)
Danijel Šangulin(HDZ)
Mišel Tepša(Lista Grupe Birača)
Nikoleta Mustapić(HDZ)
Angela Vuksan(HDZ)
Robert Pelicarić(Lista grupe birača)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

Ivana Stamičar Predsjednica Gradskog vijeća (HDZ)

Tomislav Knez Potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)

Ratko Krstinić Potpredsjednik Gradskog vijeća (SDP)


Ivica Kpitanović (HDZ)

Toni Bogdanić (HDZ)

Josipa Pribilović (HDZ)

Marija Zrilić (HDZ)

Angela Šarić (HDZ)

Nikoleta Mustapić (HDZ)

Marko Jurić (HSU)

Slavica Jeličić (SDP)

Branka Golić (SDP)

Antoni Rudić (Lista birača)

Leo Zorica (Lista birača)


Ante Fuzul (MODES)

Krsto Milačić (MODES)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA