JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Objavljeno: Utorak, 29. listopada 2019. 14:46

Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/16., 11/16., 4/18., 8/19. i 9/19.) umirovljenicima s prebivalištem na području grada Biograda na Moru koji imaju mirovinu u visini do 1.500,00 kuna, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć povodom božićnih blagdana. Točan iznos pomoći po umirovljeniku odredit će se nakon zatvaranja ovog poziva raspodjelom osiguranih sredstava na podnositelje koji podnesu pravodobne i potune zahtjeve te ispune kriterije poziva.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć – božićnicu ne mogu ostvariti korisnici ukoliko imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koji im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja).

Kako bi ostvarili ovo pravo, umirovljenici su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom uz Izjavu da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koji im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi božićnih blagdana mogu se podnositi najkasnije do 02. 12. 2019. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

GRAD BIOGRAD NA MORU

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA