GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 23. veljače 2021. 08:33

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Grad Biograd na Moru raspisati će Javne pozive za financiranje  programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru za sljedeća područja:

Red. broj Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni datum za ugovaranje

1. Jedinstveni upravni odjel Javni natječaj za financiranje programa/projekata /manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Biograda na Moru u 2021. godini 340.000,00 do 14 do kraja 2021. godine veljače 2021. ožujak 2021. do kraja travnja 2022.
2. Jedinstveni upravni odjel Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2021. godinu 400.000,00 do 16 12 mj. 15.08..2021. 1.10.2021. do kraja travnja 2022.
3. Jedinstveni upravni odjel Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu 330.000,00 do 10 12 mj. 15.08.2021. 1.10.2021. do kraja travnja 2022.
4. Sportska zajednica Grada Biograda na Moru Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu 1.200,000,00 do 20 12 mj. 15.08.2021. 1.10.2021. do kraja travnja 2022.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo ažuriranja ovoga Godišnjeg plana tijekom kalendarske godine.

II.

Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru; www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 007-01/21-01/01
UR.BROJ: 2198/16-03-21-1
Biograd na Moru, 01. veljače 2021. godine

Pročelnica:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA