Printaj ovu stranu

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2022. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 24. siječnja 2022. 13:37

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA
raspisivanja javnih poziva u 2022. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

I.

U godišnjem planu raspisivanja javnih poziva u 2022. godini zafinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru KLASA: 402-04/22-01/01, URBROJ: 2198-16-03/1-22-1 od 24. siječnja 2022. godine, u točki I., pod rednim brojem 1. kod ukupne vrijednosti natječaja (kn) brojka: "480.000,00" zamjenjuje se brojkom: "530.000,00", a riječi "do kraja travnja 2023." zamjenjuju se riječima "do kraja svibnja 2022.".

II.

Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva u 2022. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr

KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-22-2
Biograd na Moru, 17. svibnja 2022. godine

OSOBA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA
Drina Bešenić, struč. spec.oec.


Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva u 2022. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

I.

Grad Biograd na Moru raspisati će Javne pozive za financiranje  programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru za sljedeća područja:

Redni broj

Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni datum za ugovaranje

1.

Jedinstveni upravni odjel

Javni natječaj za financiranje programa/projekata /manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Biograda na Moru u 2022. godini

480.000,00

do 14

do kraja 2022. godine

veljača 2022.

ožujak 2022.

do kraja travnja 2023.

2.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

404.000,00

do 16

12 mj.

15.08.2022.

1.10.2022.

do kraja travnja 2023.

3.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

383.800,00

do 10

12 mj.

15.08.2022.

1.10.2022.

do kraja travnja 2023.

4.

Sportska zajednica Grada Biograda na Moru

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

1.515.000,00

do 20

12 mj.

15.08.2022.

1.10.2022.

do kraja travnja 2023.

            Grad Biograd na Moru zadržava pravo ažuriranja ovoga Godišnjeg plana tijekom kalendarske godine.

II.

            Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-04/22-01/01
UR.BROJ: 2198-16-03/1-22-1
Biograd na Moru, 24. siječnja 2022. godine

PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA