Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/03, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), gradonačelnik…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:44
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/04, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.) gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10.…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:41
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10. rujna 2020. godine…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:32
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. i 98/19.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje POZIVZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2021. GODINI I. Predmet ovog…
Objavljeno: Ponedjeljak, 07 rujna 2020 14:23
KLASA: 112-02/20-01/01 UR.BROJ: 2198/16-01-20-2 Biograd na Moru, 20. kolovoza 2020. Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku: ZSN), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog…
Objavljeno: Četvrtak, 27 kolovoza 2020 14:00
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja…
Objavljeno: Četvrtak, 20 kolovoza 2020 06:50
Stranica 7 od 17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA