Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 10/22

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA