Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje (POS-a)

Program društveno poticane stanogradnje (dalje u tekstu: POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, te se omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.


Program POS-a provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 59/20 i 58/21) tako da vise informacija o provedbi POS-a možete vidjeti na službenim web stranicama APN-a - www.apn.hr


Kupnjom stanova putem POS-a ostvaruje se niz pogodnosti: rok otplate kredita od 30 g. + 1 g. počeka, bez jamaca; maksimalna cijena korisne površine stana do 1.350,00 €/m2; prosječna godišnja kamatna stopa oko 2 % godišnje


NAPOMENA: Za odgovore/podatke na pitanjalupit ove ankete unesite X /križić/ u odgovarajuću kućicu iii zaokružite odgovarajuće s/ovo, te upišite na odgovarajuću crtu.

 

1. Ime i Prezime: *
2. Adresa prebivališta: *
3.a. Telefon ili mobitel: *
3.b. E-mail: *
4. Koliko imate godina? *
5. Školska sprema (NSS, SSS, VŠ, VSS); zvanje/zanimanje *
6. Bračno stanje: *
7. Jeste li stalno zaposleni?*
Da
Ne
8. Da li imate status hrvatskog branitelja - dragovoljca iz Domovinskog rata:*
Da
Ne
9. Da li ste osoba s invaliditetom?*
Da
Ne
10. Da li je vaša obitelj s troje ili više djece:*
Da
Ne
11. Sadašnji stambeni status: *
Kod roditelja ili srodnika
Podstanar sa slobodno ugovorenom najamninom
U neodgovarajućem stanu-kući u osobnom vlasništvu člana obitelji
Zaštićeni najmoprimac
Ostalo
12. Broj članova obiteljskog domaćinstva za koje želite rješavati stambeno pitanje: *
13. Ako ste zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje navedite na koji način bi to željeli ostvariti:*
Kupnjom stana u višestambenoj zgradi (kolektivno stanovanje)
Najmom stana u višestambenoj zgradi uz mogućnost otkupa
Gradnjom stana - obiteljske kuće u vlastitom zemljištu
Dogradnjom ili nadogradnjom na već postojećoj obiteljskoj kući
14. Navedite sobnost stana kakvog bi željeli kupiti u zgradi kolektivnog stanovanja:*
Garsonijera
Kuhinja, kupaonica, 1 soba
Kuhinja, kupaonica, 1,5 soba
Kuhinja, kupaonica, 2 sobe
Kuhinja, kupaonica, 2,5 sobe
Kuhinja, kupaonica, 3 sobe
Kuhinja, kupaonica, 3,5 sobe
Kuhinja, kupaonica, 4 sobe
15.  Molimo Vas da navedete koju cijenu stana (raspon) smatrate za Vas prihvatljivim:*
Najviše do 1.800 €/m2
Najviše do 1.350 €/m2
Najviše do 1.050 €/m2
16.  Jeste li financijski sposobni za realizaciju svog stambenog pitanja na način da osigurate obvezno vlastito učešće u visini 15% vrijednosti stana  (učešće ne moraju osigurati hrvatski branitelji - dragovoljci iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom, obitelj s troje ili više djece) i podmirujete rate kredita*
Da
Ne
17.  Koji je stupanj vaše zainteresiranosti za rješavanje stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje:*
Jako zainteresiran
Zainteresiran
Malo zainteresiran (informativno)

NAPOMENA: Navedeni podaci se obrađuju, koriste i analiziraju isključivo u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba, interesa i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca za kupnju stanova putem POS-a te se u drugu svrhu neće koristiti, pa svojim potpisom dajete svoju dobrovoljnu, izričitu i nedvosmislenu suglasnost i privolu da se Vaši osobni podatci koriste isključivo za naprijed utvrđenu svrhu, te potvrđujete da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

Potpis
OBRIŠI

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA