Anketni upitnik o stambenim potrebama za osobe sa statusom podstanara na području Grada Biograda na Moru

U nastojanju da svi građani Grada Biograda na Moru imaju riješeno stambeno pitanje, Grad Biograd na Moru traži nova rješenja kako taj cilj realizirati. U tom pravcu, planira se izgradnja POS stanova te bi se građanima koji imaju status podstanara na području grada Biograda na Moru omogućila prednost kod bodovanja prilikom izrade liste prvenstva za kupnju POS stanova, uz sufinanciranje troškova najamnine od strane Grada Biograda na Moru do izgradnje istih.


Radi detaljnijeg uvida u trenutne stambene potrebe naših građana te interesa potencijalnih kupaca za kupnju POS stanova na opisan način, izrađen je ovaj neobvezujući anketni upitnik.


Upitnik je namijenjen stanovnicima Grada Biograda na Moru koji nemaju riješeno stambeno pitanje, podstanari su na području Grada, plaćaju slobodno ugovorenu najamninu, podstanarski odnos je reguliran ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika i predanim nadležnoj Poreznoj upravi, a nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću koju mogu koristiti za stanovanje ili čijim iznajmljivanjem/otuđenjem ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje, a zainteresirani su za kupnju POS stana kako bi se pristupilo projektiranju stambenih zgrada u slučaju iskazivanja stvarne potrebe za istim.


Slijedom navedenog, mole se svi građani koji su u najmu stambenog objekta na području grada Biograda na Moru da ispune ovaj upitnik.

Ime i prezime: *
Adresa prebivališta: *
Telefon ili mobitel: *
E-mail: *
Broj članova Vaše uže obitelji: *
Koliko članova Vašeg najužeg obiteljskog kućanstva ima stalne prihode? *
Kolika su ukupna mjesečna primanja od plaća u Vašoj najužoj obitelji?*
do 6000 kn
6000 - 8000 kn
8000 - 10.000 kn
više od 10.000 kn
Vaš stambeni status?*
podstanar na području Grada Biograda na Moru koji plaća slobodno ugovorenu najamninu, a podstanarski odnos reguliran je ugovorom o najmu ovjerenim kod javnog bilježnika i predanim nadležnoj Poreznoj upravi, zaključen s trećom osobom(1)
Vi i nitko od članova Vašeg kućanstva nema u vlasništvu niti suvlasništvu kuću, stan niti kuću za odmor koje možete koristiti za stanovanje
Vi ili netko od članova Vašeg kućanstva imate u suvlasništvu kuću, stan ili drugi stambeni objekt, ali taj objekt iz opravdanih razloga ne možete koristiti za stanovanje, otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za rješavanje stambenog pitanja

(1) Pod trećom osobom misli se na osobu koja nije krvni srodnik u ravnoj i pobočnoj liniji te tazbinski srodnik

Koliko iznosi Vaša mjesečna najamnina? *
Sobnost stana u kojem stanujete kao podstanar?*
Garsonjera (do cca 44 m2)
kuhinja, kupaonica, 1 soba (do cca 55m2)
kuhinja, kupaonica, 2 sobe (do cca 60 m2)
kuhinja, kupaonica, 2,5 sobe (do cca 73 m2)
kuhinja, kupaonica, 3 sobe (do 77 m2)
kuhinja, kupaonica, 3,5 sobe i više (94 m2 i više)
Jeste li zainteresirani za rješavanje Vašeg stambenog pitanja kupnjom POS stana u višestambenoj zgradi?
Da
Ne
Koja bi veličina stana po Vašoj procjeni realno zadovoljila potrebe Vaše najuže obitelji? 
manje od 50 m2
65 m2
80 m2
90 m2
100 m2
110 m2
veći od 110 m2
Navedite cijenu stana koju smatrate prihvatljivom:
do 2.000,00 EUR/m2
do 1.750,00 EUR/m2
do 1.500,00 EUR/m2
do 1.350,00 EUR/m2
Jeste li financijski sposobni riješiti svoje stambeno pitanje na način da osigurate obvezno vlastito učešće u visini 15% vrijednosti stana i podmirujete rate kredita?
Da
Ne
Navedite mjesečni iznos (u rasponu) koji biste mogli izdvojiti za otplatu stambenog kredita, a da pritom ne ugrozite egzistenciju obitelji:
2000 - 2500 kn
2500 - 3000 kn
više od 3000 kn

NAPOMENA: Grad Biograd na Moru prikuplja, obrađuje, koristi i analizira tražene podatke isključivo radi utvrđivanja stambenih potreba i interesa potencijalnih kupaca za kupnju POS stanova, te se u drugu svrhu neće koristiti, a svojim potpisom dajete svoju dobrovoljnu, izričitu i nedvosmislenu suglasnost da se Vaši podaci koriste isključivo za naprijed utvrđenu svrhu, te potvrđujete da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

Potpis
OBRIŠI

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA