10. studenoga 2022.

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) i članka 41. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grad Biograd na Moru donosi sljedeću

O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru održat će se u razdoblju od petnaest (15) dana, počevši od 11. studenoga - 25. studenoga 2022. godine, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 – 11,00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Biograda na Moru, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru.

Na javnom uvidu biti će izložen prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru, na koji zainteresirane osobe mogu dati pisane prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru mora biti čitak, te sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja prigovora, a dostavlja se osobno u pisarnicu gradske uprave ili putem pošte na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili je nečitko napisan neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 320-01/18-01/03
URBROJ: 2198-16-01-22-28
Biograd na Moru, 10. studenoga 2022. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA