21. studenoga 2022.

Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 29. studenoga 2022. godine (utorak) s početkom u 08,00 sati

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-02/07
URBROJ: 2198-16-02-22-1
Biograd na Moru, 21. studenoga 2022. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: - POZIV za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru - dostavlja se;

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/22.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 29. studenoga 2022. godine (utorak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2022. godine
 3. Prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2023. godinu s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 8. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Biograda na Moru
 9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
 11. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2023. godinu (Mjera 1. i 2.)
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2023. godinu (Mjera 3.)
 14. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao k.č.br. 3020/244 k. o. Biograd na Moru za 558/2001 dijela
 15. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao k.č.br. 3020/216 k. o. Biograd na Moru

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA