Sadržaj po oznakama: Poljoprivreda

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/22-04/93
URBROJ: 2198-16-03/33-22-3
Biograd na Moru, 13.07.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu JELIČIĆ PAVLA, ZADAR, Obala Kneza Trpimira 20, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/93, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 13.05.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/93, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 13.05.2022. godine,
na ime JELIČIĆ PAVLA, ZADAR, Obala Kneza Trpimira 20.

  1. Opomena za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.
Kategorija Obavijesti
Tagovi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/22-04/85
URBROJ: 2198-16-03/33-22-3
Biograd na Moru, 02.06.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu VELJANČIĆ DANIJEL i VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 02.05.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 02.05.2022. godine,
na ime VELJANČIĆ DANIJEL i VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7.

  1. Obvezni prekršajni nalog broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.
Kategorija Obavijesti
Tagovi
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA