Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu

Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 23. studenoga 2020. godine do 01. prosinca 2020. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA