Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2021. godinu

Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 20. studenoga 2020. godine do 28. studenoga 2020. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA