Javna nabava

Preglednik elektroničkog oglasa javne nabave


OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

(članak 80. Zakona o javnoj nabavi)

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Biograd na Moru kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- LIBAR Ustanova za obrazovanje odraslih, Biograd na Moru

- OPG Ivan Knez, Biograd na Moru

- T.O. BOX, Biograd na Moru


NABAVA 06-18: TEHNIČKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Izgradnja poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru sa hortikulturnim uređenjem - projektna dokumentacija

 


PLAN NABAVE

pdf dwnld  Plan nabave za 2016. godinu (395kB)

pdf dwnld  Plan nabave 2016. - 1. Izmjene i dopune (77kB) 

pdf dwnld   Plan nabave za 2016. - 2. Izmjene i dopune (159kB)

pdf dwnld   Plan nabave za 2016. - 3. Izmjene i dopune (90kB)

  Plan nabave za 2016. - 4. Izmjene i dopune (95kB)pdf dwnld

pdf dwnld  Plan nabave za 2016. - 5. Izmjene i dopune (96kB)

pdf dwnld  Plan nabave za 2016. - 6. Izmjene i dopune (101kB)

pdf dwnld  Plan nabave za 2017. godinu (72kB)

pdf dwnld  Plan nabave 2017. - 1. Izmjene i dopune (79kB)

pdf dwnld  Plan nabave 2017. - 2. Izmjene i dopune (84kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 3. Izmjene i dopune (84kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 4. Izmjene i dopune (84kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 5. Izmjene i dopune (97kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 6. Izmjene i dopune (97kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 7. Izmjene i dopune (99kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 8. Izmjene i dopune (384kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 9. Izmjene i dopune (386kB)


REGISTRI UGOVORA

pdf dwnld  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (87kB)

pdf dwnld  Registar bagatelne nabave za 2016. (47kB)

pdf dwnld  Registar jednostavne nabave za 2017. (36kB)


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

pdf dwnld  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (212kB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA