Natječaji

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLANraspisivanja javnih poziva u 2022. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 siječnja 2022 13:37
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-1 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 21. siječnja 2022. godine, raspisuje III. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Petak, 21 siječnja 2022 14:27
Na temelju članka 10. Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 2/10. i 11/21.) i Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe, KLASA: 370-03/21-01/02, URBROJ: 2198/16-02-21-3 od 28. prosinca…
Objavljeno: Četvrtak, 30 prosinca 2021 13:52
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.) i Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 021-05/21-03/02, URBROJ: 2198/16-02-21-11 od 28. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 12/21.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, objavljuje JAVNI…
Objavljeno: Srijeda, 29 prosinca 2021 13:10
Na temelju Odluke o ponovnom raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/72, URBROJ: 2198/16-01-21-3 od 20. prosinca 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza ponovno davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave –…
Objavljeno: Ponedjeljak, 20 prosinca 2021 17:24
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20. I 133/20.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje POZIVZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2022. GODINI…
Objavljeno: Ponedjeljak, 20 prosinca 2021 07:00
Stranica 1 od 21

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA