Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju  natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/51, URBROJ: 2198/16-01-21-01 od 26. srpnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 26 srpnja 2021 14:25
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019., 8/2019. i 8/2021.), Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2021. godinu  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/2020.,…
Objavljeno: Petak, 23 srpnja 2021 14:08
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019., 8/2019., 8/2021. ), te Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine radi postavljanja pokretne naprave (ribarnica)  i iznajmljivanja bicikli ( family…
Objavljeno: Petak, 16 srpnja 2021 13:52
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 05 srpnja 2021 11:57
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/19.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 09 lipnja 2021 13:21
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/06, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 01. lipnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 02 lipnja 2021 13:10
Stranica 1 od 18

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA