Natječaji

Grad Biograd na Moru dana 28. prosinca 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Turističkog informativnog centra Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude…
Objavljeno: Petak, 28 prosinca 2018 14:05
Grad Biograd na Moru dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude se…
Objavljeno: Petak, 21 prosinca 2018 14:58
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/18-01/41, UR.BROJ:2198/16-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 05. prosinca 2018. godine, raspisuje  2. (drugi) NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 05 prosinca 2018 13:42
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli stipendiranja učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru". broj 11/16. i 10/17.) i članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. - pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), gradonačelnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 rujna 2018 13:50
Grad Biograd na Moru dana 13. rujna 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude se…
Objavljeno: Četvrtak, 13 rujna 2018 13:20
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2019. GODINI…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 kolovoza 2018 09:44
Stranica 21 od 22

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA