75th banner e

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda

Objavljeno: Četvrtak, 01. kolovoza 2019. 16:42
Ocijeni
(0 glasova)

Na samom početku jučerašnje sjednice biogradskog Gradskog vijeća, prihvaćena je ostavka dosadašnje vijećnice Marije Zrilić, na vlastiti zahtjev, a umjesto nje  vijećničku će dužnost obnašati Josip Pešić iz koalicije HDZ-HSU-a.
Na istoj sjednici većinom glasova prihvaćen je drugi Rebalans proračuna grada Biograda za 2019. godinu, a koji sada iznosi 192.382.350,00 kuna. Po ovoj točci dnevnog reda ali i svim drugim točkama ove sjednice živo se raspravljalo a „najaktivniji“ među vijećnicima su Ante Fuzul, Ratko Krstinić te Leo Zorica. Između ostalog svoje nezadovoljstvo izmjenama u proračunu vijećnik Fuzul je detaljno obrazložio ali i podnio amandman ipak nije prošao. Po njemu naime kapitalna donacija za biogradsku Specijalnu bolnicu za ortopediju trebala biti puno veća, odnosno 5 milijuna kuna, a  razlika bi se namaknula iz sredstava namijenjenih „Bošani“, te za rekonstrukciju ribarnice, tržnice, a posebno vozilo za potrebe grada, koje po njemu i nije najbitnije, a cijena mu je iz proračuna u proračun sve viša. Da bi se mogla napraviti i bolja prenamjena sredstava složio se i Leo Zorica, te vijećnik Krstinić koji je na gotovo svaku točku dnevnog reda imao primjedbu ali i rješenja koja su po njemu puno bolja od ponuđenih. Nakon brojnih rasprava i odgovora gradonačelnika Ivana Kneza koji je obrazložio zašto su spomenuta rješenja upravo takva kakva su  vijećnici su  prihvatili  Sporazum o suradnji između Općine Slovenske Konjice, Republike Slovenije i Grada Biograda na moru iz Hrvatske. Kako stoji u materijalima za ovu sjednicu ove dvije jedinice lokalne samouprave uspostavom ove suradnje produbiti će odnose, uspostaviti bolju uzajamnu suradnju između gradova, udruga, institucija  i to na područjima turizma, kulture, gospodarstva, obrazovanja, sporta i drugih područja društvenih aktivnosti. Prihvaćen je i Pravilnik o donošenju programa javnih potreba u kulturi grada Biograda, te potom i Odluka o komunalnom redu  koja bi trebala pridonijeti boljoj organizaciji ali i učinku na tom planu. Vijećnici ove sjednice  prihvatili su i nekoliko izmjena i dopuna odluka o primjerice, socijalnoj skrbi, grobljima, komunalnim djelatnostima, te o raspolaganju i upravljanju nekretninama na području grada. Također je donijeta i odluka, točnije Plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za  grad Biograd u 2019 godini, te imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Nakon kraćih rasprava prihvaćene su i odluke o kupnji nekretnina, te raspisivanju javnog natječaja radi zamjene pojedinih nekretnina, nužnih za izgradnju  vodoopskrbnog kanalizacijskog sustava i izgradnju prometnice na predjelu Granda. Na koncu ove sjednice vijećnici su dali suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na moru. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA