Održana treća sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 16. listopada 2017. 12:15
Ocijeni
(0 glasova)

Na trećoj po redu sjednici biogardskog Gradskog vijeća držanoj proteklog tjedna prihvaćena su Izvješća o izvršenju Proračuna grada Biograda za prvo polugodište ove godine, o radu gradonačelnika za isti period, o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva CK Biograd na Moru, kao i brojne odluke, te izmjene i dopune odluka, vezane uz prodaju građevinskih zemljišta i nekretnina, proglašenju statusa javnog dobra u u općoj uporabi i slično.
No prije početka rada sjednice svečanu prisegu dali su gradonačelnik Ivan Knez i dogradonačelnik Marijan Stopfer, koji nisu nazočili prvim dvjema sjednicama u novom sazivu Gradskog vijeća. Prisegu je potom dao i vijećnik Krsto Milačić iz kvote MODES-a i SDU-a koji je zamjena za dosadašnjeg vijećnika Roberta Pelicarića koji je kako je naveo, zamrznuo svoj mandat iz osobnih razloga. Kako je i ova sjednica kao i protekle dvije održana u jutranjim satima na termin njezinog održavanja oporbeni vijećnici uputili su ozbiljne primjedbe.
Činjenica je da svi u jutarnjim satima uglavnom rade, Slavica Jeličić predložila je da se još jednom razmotri mogućnost drugog termina održavanja sjednica i to u poslijepodnevnim satima. Predsjednik Gradskog vijeća Tonči Šangulin kazao je kako je to malo vjerojatno jer se i druge sjednice kao primjerice i županijske, također održavaju uglavnom u jutarnjim satima, te bi svaki vijećnik za to morao izdvojiti vrijeme. Na sjednici je s devet za i pet glasova protiv prihvaćeno i Izvješće o izvršenju Proračuna grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2017. godine, koji je planiran u iznosu od 121.946.880,00 kuna. Na temelju čega je planiran tako visoki proračun pitala je vijećnica Slavica Jeličić, na što je gradonačelnik Ivan Knez kazao kako se stavke u proračunu moraju predvidjeti za eventualne veće projekte, poput primjerice Inkubatorskog centra, reciklažnog dvorišta, odlagališta otpada i slično, jer ako nema stavke u proračunu ništa od realizacije. Inače ukupni prihodi i primici u spomenutom periodu ostvareni su u iznosu od 19.848.456,81 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 21.490.037,21 kuna, odnosno ostvaren je ukupni manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.641.914,40 kuna, koji će se pokriti u idućem razdoblju. Na sjednici je prihvaćena i odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka u ukupnom iznosu od 184.109,59 kuna, a koje će se prema određenim kriterijima rasporediti na političke stranke. Nakon toga usvojen je i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, a je li Grad imao koristi od brojnih putovanja i sastanaka gradonačelnika Kneza pitala je vijećnica Jeličić. Bilo je konstruktivnih sastanaka i primjera dobre prakse koje možemo primjeniti i u našoj sredini na našim projektima. Istom prilikom donijeta je odluka o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Biogradu na Moru, a prema toj dopuni ulica Augusta Šenoe produžuje se do zavoja za Put Kumenta, kao što je to bilo i ranije. Također je usvojena i odluka o promjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada Biograda na Moru, a prema kojoj će između ostalog biti samo jedan pročelnik. Potom je prihvaćena i odluka o izmjenama Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Grada Biograda na Moru, te odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća, radna tijela gradskog vijeća i gradonačelnika te ostalih tijela. Prema toj odluci povećanje će gradonačelniku iznositi za oko 2.000 kuna brutto, dogradonačelniku za oko 1.700 kuna brutto, dok će vijećnicima izračun biti ugrađeni i drugi elementi primerice broj sjednica, odnosno prisutnost na njima i sl. S ovim se nije složio vijećnik Ante Fuzul smatrajući da obzirom na situaciju nije vrijeme za nikakve povišice. Gradonačelnik je na to kazao kako nije riječ o novim povišicama već vraćanju na stari koeficijent. Uz brojne točke o kojima se raspravljalo vijećnici ove sjednice donijeli su i Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru, Srednjoj školi Biograd na Moru u svrhu izgradnje otvorenog igrališta za mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku i atletsku stazu u naselju Biograd na Moru. Na istoj sjednici prihvaćen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Hrvatskog Crvenog Križa, Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Jedna od donijetih odluka je i ona o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA